LV    EN    RU

Saturs

Vēsture
Par ebrejiem dažādos Latvijas vēsturiskajos posmos

Dzīvesstāsti
Ievērojami ebreji, kas dzimuši Latvijas teritorijā vai dzīvojuši šeit kādu dzīves daļu

Ģeogrāfija
Latvijas ciemi un pilsētas, kur dzīvojuši ebreji

Kultūra
Raksti par Latvijas ebreju kultūru un etnogrāfiju

Par projektu
Latvijas ebreju enciklopēdija, tās misija un autori

lv:start

Latvijas ebreju enciklopēdija

Misija

Latvijas ebreju enciklopēdija ir biedrības “Šamir” ilgtermiņa projekts. Šīs enciklopēdijas uzdevums ir aptvert vairāk nekā 400 gadu ilgo ebreju uzturēšanos Latvijas teritorijā un atspoguļot viņu ieguldījumu zinātnē, tehnoloģijā, medicīnā, mūzikā, kultūrā, tirdzniecībā un rūpniecībā Latvijas teritorijā. Tas būs ne tikai jauns ļoti vērtīgas informācijas avots par Latvijas ebrejiem, bet arī par viņu nozīmi visā pasaulē.
Sākotnēji enciklopēdija tika iecerēta kā drukāta publikācija, taču laika gaitā esam sapratuši, ka, lai nodrošinātu enciklopēdijas pieejamību visiem interesentiem, projektam jākļūst virtuālam. Šobrīd ir sagatavoti vairāk nekā 3000 rakstu, un pakāpeniski tiks publicēti uzkrātie materiāli trīs valodās.

Redakcijas grupa

Nenovērtējamu ieguldījumu projekta izveidē un vadībā sniedza enciklopēdijas zinātniskais redaktors Dr.Grigorijs Smirins, redakcijas sastāvā darbojās Dr. G. Branovers, prof. L. Dribins, prof. R. Ferbers, R. Bogdanova, B. Volkovičs, I. Ročko, Dr. Valdmanis, Dr. Ivars Brods, Haims Frīdmans, Dr. Garijs Fitelbergs.

Sazināties ar mums

Mēs būsim Jums ārkārtīgi pateicīgi, ja atradīsit laiku, lai sniegtu mums informāciju par saviem vecākiem, par Jums personīgi un par tiem ebrejiem, kuru biogrāfijas ir saistītas ar Latvijas teritoriju, un kuri, Jūsuprāt, ir pelnījuši tikt iekļauti šajā enciklopēdijā. Mēs būsim pateicīgi arī par dažādām fotogrāfijām un dokumentiem, kas saistīti ar ebreju dzīvi Latvijas teritorijā. Projekta e-pasta adrese ir information@shamir.com

Atbalstīt

Latvijas Ebreju enciklopēdijas projektu īsteno biedrība “Šamir”, kas ir nevalstiska labdarības organizācija, kura daudzus gadus nodarbojas ar Latvijas ebreju vēstures jautājumiem. Mēs būsim Jums ļoti pateicīgi par mūsu darbības finansiālu atbalstu. Atbalstīt


Saturs

Vēsture
Par ebrejiem dažādos Latvijas vēsturiskajos posmos

Dzīvesstāsti
Ievērojami ebreji, kas dzimuši Latvijas teritorijā vai dzīvojuši šeit kādu dzīves daļu

Ģeogrāfija
Latvijas ciemi un pilsētas, kur dzīvojuši ebreji

Kultūra
Raksti par Latvijas ebreju kultūru un etnogrāfiju

Par projektu
Latvijas ebreju enciklopēdija, tās misija un autori

 
lv/start.txt · Labota: 2022/12/02 09:31 , labojis jennet